Kontakt

Łukasz       SŁOWIK                    „Fenix”                   tel. 509 991 659  – Prezydent
Marcin       KUBASZCZYK         „Energal”                 tel. 604 164 087  – V Prezydent
Janusz       PASZKO                  „Jasiek ”                  tel. 509 945 077 – Skarbnik
Sergiusz     KOZICZ                   „Serek”                   tel. 513 016 552  – Sekretarz
Andrzej     PIETKIEWICZ         „Endrju”                   tel. 737 491 667 –  Sierżant